Dagelijks Woord

Meer over Orde van dienst

Zondag 26 september

Morgendienst

Te lezen Bijbelgeelte: Exodus 12:29-42 en 13:17-22

Tekst voor de preek: Exodus 13:17-22

Te zingen Psalmen: Psalm 136:11 en 12, Psalm 105:20, 21 en 24, Pslam 48:6 en Psalm 32:4

Avonddienst

Te lezen Bijbelgeldeelte: Mattheus 27:50-66

Stof voor de preek: Heidelbergse Catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 40-42

Te zingen Psalmen: Psalm 31:4 en 12, Psalm 89:19 en 20, Psalm 118:10 en Psalm 30:7 en 8

  • © hersteld hervormde kerk 2021