Meer over Orde van dienst

Zondag 16 mei

Morgendienst

Te lezen Bijbelgedeelte: Handelingen 1:12-26

Tekst voor de preek: Handelingen 1:12-14

Te zingen Psalmen: Psalm 119:32, Psalm 133:1 en 3 en Psalm 143:11

Avonddienst

Te lezen Bijbelgedeelte:

Stof voor de preek: Heidelbergse Catechismus, zondag 11, vraag en antwoord 30

Te zingen Psalmen:

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021