Meer over Orde van dienst

Donderdag 21 januari

Avonddienst

Te lezen Bijbelgedeelte: Genesis 35:1-15

Tekst voor de preek: Genesis 35:2 en 3

De heiliging van Jakobs huisgezin

1. De roeping tot die heiliging

2. De gehoorzaamheid aan die heiliging

3. De belijdenis door die heiliging

Te zingen Psalmen: Psalm119:88, Psalm 19:4 en Psalm 77:7

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021