Meer over Orde van dienst

Zondag 27 september

Morgendienst (openbare geloofsbelijdenis)

Te lezen Bijbelgedeelte: Romeinen 1:1-17

Tekst voor de preek: Romeinen 1:16 "Het evangelie van Christus beleden"

1. Zonder schaamte

2. Als een kracht tot zaligheid

3. Aan alle mensen zonder onderscheid

Te zingen Psalmen: Psalm 89:19, Psalm 40:5, Psalm 119:23, Psalm 119:17 en Psalm 68:10

Avonddienst

Te lezen Bijbelgedeelte: 2 Kronieken 34:1-28

Tekst voor de preek: 2 Kronieken 34:21 "Een verootmoedigde vlucht tot de HEERE"

1. Het gevonden wetboek

2. De erkende schuld

3. Het gebed om schuldvergeving

Te zingen Psalmen: Psalm 6:3, Psalm 19:4, Psalm 25:5 en Psalm 105:3

  • © hersteld hervormde kerk 2020