Meer over Orde van dienst

Zondag 25 juli

Morgendienst

Te lezen Bijbelgeldeelte: Genesis 8:15 - 9:17

Tekst voor de preek: Genesis 9:9-13

Te zingen Psalmen: Psalm 89:2 en 3, Psalm 105:5, Psalm 134:3, Psalm 145:3 en 5 en Psalm 33:10

Avonddienst

Te lezen Bijbelgeelte:Hebreeen 7:11-28

Stof voor de preek: Heidelbergse Catechismus, zondag 14, vraag en antwoord 36

Te zingen Psalmen: Psalm 71:4 en 5, Psalm 51:1 en 3, Psalm 32:1 en Psalm 22:5

  • © hersteld hervormde kerk 2021