Dagelijks Woord

Meer over Orde van dienst

Zondag 16 juni

Morgendienst

Schriftlezing    Handelingen 7 : 54 - 8 : 4

Zingen               Ps. 37 : 19 en 20

                             Ps. 86 : 7, 8 en 9

                             Ps. 112 : 6

                             Ps. 77 : 8

 

Avonddienst 

Schriftlezing    Johannes 16 : 25 - 17 : 26

Stof                     Heidelbergse Catechismus, zondag 18

Zingen               Ps. 98 : 4

                             Ps. 68 : 9 en 16

                             Ps. 103 : 10

                             Ps. 99 : 8

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit