Dagelijks Woord

Meer over Orde van dienst

Zondag 24 september

Morgendienst

Te lezen Bijbelgedeelte: Exodus 24:1 - 25:9

Tekst voor de preek: Exocus 25:8 en 9

Te zingen Psalmen: 84:1, 132:9, 10, 11 en 12, 89:1 en 27:3

Avonddienst

Te lezen Bijbelgedeelte: Johannes 15:1-25

Stof voor de preek: Heidelbergse Catechismus, zondag 52, vraag en antwoord 127

Te zingen Psalmen: 16:1, 35:1 en 2, Gebed des Heeren:7 en 8 en 28:5 en 6

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023