Dagelijks Woord

Meer over Orde van dienst

Zondag 25 februari

Morgendienst

Schriftlezing    Johannes 18 : 28 - 19 : 3

Tekst                  Johannes 19 : 1 - 3

Zingen               Ps. 41 : 4 en 6

                            Ps. 38 : 2, 7, 8 en 12

                            Ps. 130 : 2

                            Ps. 103 : 2

Vragen bij de preek over Johannes 19 : 1 – 3

  1. Met welke bedoeling wil Pilatus Jezus laten geselen?
  2. De Joden kenden deze straf ook. Waarmee en hoe deden zij dat? Welke gedachten kwamen er bij de Joden op als ze aan het ‘slaan’ of de ‘roede’ dachten? Denk hierbij aan wat er over de roede staat in het Bijbelboek Spreuken en wat er staat in Deut. 25:1-3.
  3. Hoe zie je hierin vervuld worden dat Hij borgtochtelijk en plaatsvervangend gegeseld werd?
  4. Waarom wilden de soldaten hun wrede ‘koningsspel’ met Jezus spelen? Kijk voor het antwoord ook eens naar wat er staat in Johannes 18:33b en 37a.
  5. Wat doen de soldaten allemaal om van Jezus een ‘koning’ te maken?
  6. Hoe spreken deze symbolen van het werk van de Heere Jezus?
  7. Wat is (jo)uw reactie op deze ontzettende vernedering van de Heere Jezus? Begrijp je iets van wat een dichter eens zong: Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en dien hoon; ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan, ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm’ren aan.

Avonddienst 

Schriftlezing    1 Johannes 2

Stof                     Heidelbergse Catechismus, zondag 12

Zingen               Ps. 45 : 4

                             Ps. 110 : 1, 2 en 4

                             Ps. 107 : 11

                             Ps. 2 : 3

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit