Dagelijks Woord

Meer over Wat wij belijden

Wat wij belijden

Wie zijn wij?

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde gemeente Maartensdijk. Onze gemeente telt ruim 660 leden en doopleden en behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en aan de apostolische en reformatorische belijdenisgeschriften.

 

Wat belijden wij?

Wij geloven dat heel de Bijbel Gods Woord is.
In de Bijbel lezen we wie God is en wie wij mensen zijn.
God heeft als Schepper van hemel en aarde de mens goed geschapen.
Door ongehoorzaamheid is de mens zondaar geworden en staat hij schuldig tegenover God.
Ieder mens is door de zonde vervreemd geraakt van God.

Maar God heeft de zondige wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Jezus Christus is mens geworden en heeft op aarde geleden. Hij is zelfs de vervloekte kruisdood gestorven. Maar Hij is ook opgestaan uit de dood. Zo heeft Hij de schuld bij God weggenomen van allen die in Hem geloven.
Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest.

In de Bijbel wordt de weg van verlossing van de schuld aan de mensen bekend gemaakt. Elke zondag wordt die boodschap van genade voor schuldige zondaren , de boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering verkondigd. Wij noemen dat een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking.
Ook door de week zijn er soms kerkdiensten en diverse bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, waar we Gods Woord onderzoeken.


Welkom

De gemeente komt twee keer per zondag bij elkaar in een kerkdienst. De kerkdiensten kennen een vaste orde. Er wordt gebeden, de dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel en er wordt gezongen. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor de naaste in nood en voor de kerkelijke gemeente.

Wij nodigen u uit onze kerkdiensten bij te wonen in de Dorpskerk ( Dorpsweg 38) . Onze diensten beginnen iedere zondag om 10:00 uur en om 18:30 uur. In deze diensten lezen we uit de Statenvertaling van de Bijbel, u kunt die online vast inzien.

Kom gerust, u bent van harte welkom!

Ook u, die lang niet meer in de kerk geweest bent, of onbekend bent met het Christelijk geloof.


Contact
Wilt u meer informatie, een gesprek of een Bijbel ontvangen? Neem gerust contact met ons op.

 

Predikant
Op dit moment is ds. A.J. Speksnijder als predikant aan onze gemeente verbonden. Via onderstaande link kunt u contact met hem opnemen.


Stuur een e-mail naar de predikant.


 

  • © hersteld hervormde kerk 2023