Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Oeganda

Enkele keren per jaar is de diaconale collect bestemd voor het Noodhulp- en rampenfonds. Steeds weer doen zich wereldwijd rampen voor en dan is het belangrijk dat er voldoende middelen zijn om snel de meest nodige hulp te kunnen bieden. Tegelijk is het ook belangrijk om projecten te steunen die op langere termijn, onder de zegen van de Heere, kunnen leiden tot het voorkomen van grote rampen of andere ernstige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het bouwe van steviger huizen op een veiliger plek. Of aan het irrigeren van landbouwgronden, waardoor de opbrengensten aanmerkelijk stijgen en honger minder snel op de loer ligt. Onderwijs is bij deze projecten altijd een belangrijke factor.

 

De diaconie heeft besloten om vanaf 2023 voor een periode van vijf jaar een project van Woord en Daad in het allerarmste deel van Oeganda te steunen. Het doel van dit project is om in meer werkgelegenheid te voorzien en om meer zelfvoorzienend te leven. Daarnaast worde ook geprobeerd om het politieke systeem te beinvloeren.Belangrijk onderdeel is het steunen van een vakschool in samenwerking met een plaatselijke partnerorganisatie van Woord en Daad. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor achtergestelde groepen zoals gehandicapte vrouwen. Naast vakonderwijs is er ook aandacht voor persoonlijkheidsvorming vanuit christelijk perspectief. Vanuit Uganda wordt er aan Woord en Daad naast allerlei praktische hulp ook gevragd om gebed voor "een diepe honger naar het Woord van God".

 

Projecten als deze vinden op de achtergrond plaats en spreken vaak minder tot de verbeelding dan grote rampen waarbij direct hulp nodig is. Toch is het belangrijk dat deze projecten uitgevoerd kunnen worden, juist om erger te voorkomen. De diaconie beschikt over een behoorlijk vermogen en dit project is een goede manier om een deel daarvan een zinvolle bestemming te geven.

 

Meer over dit project is te lezen op https://www.woordendaad.nl/projecten/vakonderwijs-in-oeganda/

 

Bekijk hier ons fotoalbum over het project in Oeganda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit