Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De leiding van het plaatselijk kerkelijk leven wordt uitgevoerd door de kerkenraad. Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen. U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen.

Predikant, tevens voorzitter kerkenraad
  Ds. A.J. Speksnijder
  Dorpsweg 40
  3738 CG Maartensdijk
  0346-213699
  Stuur een e-mail naar de predikant

Scriba
  diaken W.L. Verweij
  Prinses Amalialaan 24
  3738 VX Maartensdijk
  0346-211638
  Stuur een e-mail naar de scriba

Secretaris diaconie
  diaken W.L. Verweij
  Prinses Amalialaan 24
  3738 VX Maartensdijk
  0346-211638
  Stuur een e-mail naar de diaconie

Penningmeester diaconie
  diaken K. de Waal
  0346-218258

Door de kerkenraad is een vertrouwenspersoon aangesteld. Meer informatie vindt u hier.

.
  • © hersteld hervormde kerk 2023