Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Vertrouwenspersoon

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk heeft in het najaar van 2018, na overleg, mij aangesteld als intern vertrouwenspersoon. Begin 2019 heb ik een training gevolgd met mensen uit de regio die ook als intern vertrouwenspersoon binnen een HHG zijn aangesteld. Deze training werd gegeven door Christien de Ruyter, werkzaam bij Meldpunt Misbruik. De inhoud van de training heeft mij geleerd hoe breed het doel van de vertrouwenspersoon is en vooral hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen moet/kan worden.

Waar het om gaat: een aanspreekpunt zijn voor mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. Een vertrouwelijk persoon zijn voor iemand die grensoverschrijdend gedrag heeft moeten ervaren van iemand met een ambtelijke of leidinggevende functie. In de afgelopen jaren is gebleken dat ook binnen ons kerkverband hiervan sprake is. De synode van de landelijke kerk heeft daarom alle gemeenten verzocht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Als vertrouwenspersoon heb ik nauw contact met de kerkenraadsleden Van Ginkel en Verweij. In dit contact wordt overigens géén vertrouwelijke informatie gedeeld. We werken met het stappenplan Een Veilige Kerk om te kijken wat van belang is voor onze gemeente en hoe we kunnen werken aan preventie en veilig jeugdwerk. Bij al deze zaken zal ook de buurgemeente Groenekan worden betrokken.

Als vertrouwenspersoon wil ik contacten opbouwen en onderhouden met een netwerk van vertrouwenspersonen uit de regio. Daardoor kan in onze gemeente ook gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van de HHG Montfoort.

 

A. Dekker-de Pater
t. 06 23634105
e. vertrouwenspersoon@hhgmaartensdijk.nl

 

A. de Jong
t. 06 47339411
e. vertrouwenspersoon.hhgmontfoort@kliksafe.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit